Vedení účetnictví a daňové evidence

Účtujeme dle zákona o účetnictví a dalších předpisů.

S našimi zákazníky jsme v kontaktu, na přání zasíláme pravidelně stav závazků, pohledávek, majetku, zásob,….Nabízíme pravidelné účtování dokladů s možností vystavování platebních příkazů na závazky nebo zpětné účtování – měsíční, kvartální, roční.

Účtujeme v software Pohoda, který nabízí mnoho zajímavých služeb, které ušetří našim klientům čas. Např. elektronické zasílání příkazů k úhradě, zpracování elektronických bankovních výpisů, veškeré možné tiskové sestavy ke sledování faktur po splatnosti po dnech a jiné…..