Prosinec

PROSINEC
12. prosince, čtvrtek
spotřební daň splatnost daně za říjen 2016 (mimo spotřební daň z lihu)
15. prosince
daň z příjmů čtvrtletní nebo pololetní záloha na daň
daň silniční záloha na daň za říjen a listopad 2016, event. splatnost jedné zálohy na daň (nejméně ve výši 70 % roční daňové povinnosti) v případě poplatníka daně, je-li provozovatelem nákladních vozidel včetně tahačů, nákladních přívěsů a nákladních návěsů s největší povolenou hmotností 12 a více tun, kterému se podle § 6 odst. 10 zákona o dani silniční snižuje sazba daně o 48 %
20. prosince
daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
pojistné podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za listopad 2015 a splatnost zálohy na důchodové spoření
27. prosince
spotřební daň splatnost daně za říjen 2016 (pouze spotřební daň z lihu)
daňové přiznání za listopad 2016
daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za listopad 2016 (pokud vznikl nárok)
daň z přidané hodnoty daňové přiznání a daň za listopad 2016 (formulář přiznání k dani z přidané hodnoty)
souhrnné hlášení za listopad 2016
výpis z evidence za listopad 2016
energetické daně daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za listopad 2016
31. prosince, čtvrtek
daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za listopad 2016