Září

ZÁŘÍ
9. září
spotřební daň splatnost daně za červenec 2016 (mimo spotřební daň z lihu)
15. září
daň z příjmů čtvrtletní záloha na daň
20. září
daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
26. září
spotřební daň splatnost daně za červenec 2016 (pouze spotřební daň z lihu)
26. září
spotřební daň daňové přiznání za srpen 2016
daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za srpen 2016 (pokud vznikl nárok)
daň z přidané hodnoty daňové přiznání a daň za srpen 2016 (formulář přiznání k dani z přidané hodnoty)
souhrnné hlášení za srpen 2016
výpis z evidence za srpen 2016
energetické daně daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za srpen 2016
30. září
daň z přidané hodnoty poslední den lhůty pro podání žádosti o vrácení daně z přidané hodnoty z/do jiného členského státu podle § 82 a § 82a zákona o DPH
daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za srpen 2016