Srpen

SRPEN
1. srpen
daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za červen 2016
9. srpna
spotřební daň splatnost daně za červen 2016 (mimo spotřební daň z lihu)
22. srpna
daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
25. srpna
spotřební daň splatnost daně za červen 2016 (pouze spotřební daň z lihu)
daňové přiznání za červenec 2016
daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za červenec 2016 (pokud vznikl nárok)
daň z přidané hodnoty daňové přiznání a daň za červenec 2016 (formulář přiznání k dani z přidané hodnoty)
souhrnné hlášení za červenec 2016
výpis z evidence za červenec 2016
energetické daně daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za červenec 2016
31. srpna
daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za červenec 2016
daň z nemovitých věcí splatnost 1. splátky daně (poplatníci provozující zemědělskou výrobu a chov ryb s daní vyšší než 5 000 Kč)
pojistné konečná lhůta pro podání pojistných tvrzení na pojistné na důchodové spoření (opožděné řádné přiznání, vyúčtování včetně dodatečných)