Červen

ČERVEN
9. června
spotřební daň splatnost daně za duben 2016 (mimo spotřební daň z lihu)
15. června
daň z příjmů čtvrtletní nebo pololetní záloha na daň
20. června
daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
24. června
spotřební daň splatnost daně za duben 2016 (pouze spotřební daň z lihu)
27. června
spotřební daň daňové přiznání za květen 2016
daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za květen 2016 (pokud vznikl nárok)
daň z přidané hodnoty daňové přiznání a daň za květen 2016 (formulář přiznání k dani z přidané hodnoty)
souhrnné hlášení za květen 2016
výpis z evidence za květen 2016
energetické daně daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za květen 2016
30. června
daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za květen 2016