Březen

BŘEZEN
1. března
daň z příjmů podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2015
odvody z loterií a jiných podobných her podání přiznání k odvodu z loterií a jiných podobných her a zaplacení odvodu podobných her za odvodové období 2015
11. března
spotřební daň splatnost daně za leden 2016 (mimo spotřební daň z lihu)
15. března
daň z příjmů čtvrtletní záloha na daň
podání oznámení platebního zprostředkovatele
21. března
daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
elektronické podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2015
25. března, středa
spotřební daň daňové přiznání za únor 2016
daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za únor 2016 (pokud vznikl nárok)
daň z přidané hodnoty daňové přiznání a daň za únor (formulář přiznání k dani z přidané hodnoty)
souhrnné hlášení za únor 2016
výpis z evidence za únor 2016
energetické daně daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za únor 2016
29. března
spotřební daň splatnost daně za leden 2016 (pouze spotřební daň z lihu)
31. března
daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za únor 2016